ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

left_phone.png, 4.0kB Τηλ: 2351027772
left_fax.png, 3.6kB Fax: 2351027260
left_mobile.png, 3.4kB Κιν: 6972022281

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 
logo_penetron.jpg, 43kB logo_maris_polymers.jpg, 30kB logo_basf.jpg, 32kB logo_nanophos.jpg, 36kB logo_vimatec.jpg, 21kB logo_adrias.jpg, 28kB logo_knauf.jpg, 24kB logo_global.jpg, 30kB logo_ecopoint.jpg, 31kB logo_rigips.jpg, 34kB
 
kouponi.png, 21kB

Επικοινωνήστε μαζί μας και κερδίστε χρήματα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑ - ΤΑΡΑΤΣΕΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑ

ypogeia.jpg, 51kB Σε υπόγεια κτήρια, ανάλογα με το περιβάλλον, η στεγάνωση πρέπει να μεριμνάται ήδη από την φάση της σκυροδέτησης. Η κατάλληλη σύνθεση σκυροδέματος, τα βελτιωτικά πρόσμικτα, οι κατάλληλες συνθήκες σκυροδέτησης, η σωστή δόνηση μπορούν να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στεγανοποίησης στο σκυρόδεμα. Μικροπόροι και μικρορωγμές, που υπάρχουν στο σκυρόδεμα αποτελούν πολύ συχνά ενεργές διόδους για εισρροή ύδατος στη μάζα του σκυροδέματος. Έτσι λοιπόν σχεδόν πάντα πρέπει το σκυρόδεμα των υπογείων κατασκευών να προστατεύεται με επιπλέον εργασίες μόνωσης. Η στεγάνωση των υπογείων πρέπει να εστιάζεται, εκτός από την μάζα του σκυροδέματος, σε ''ευπαθή τμήματα'', όπως ασυνέχειες, αδόνητα, αρμοί, στηρίγματα ξυλότυπου κ.α.

Η στεγανοποίηση των υπογείων πρέπει να γίνεται από την εξωτερική πλευρά, όταν χρησιμοποιούνται παραδοσιακοί τρόποι στεγάνωσης, όπως τσιμεντοειδή υλικά, ασφαλτικές μεμβράνες, PUR, PVC. Ο λόγος είναι, ότι πρέπει να προστατεύσουν όχι μόνον το κτήριο από την εισρροή υδάτων, αλλά και τον σιδηρό οπλισμό του σκυροδέματος από την διάβρωση. Μόνο με προϊόντα ανάπτυξης κρυστάλλων όπως π.χ. Penetron μπορούν να επιτευχθούν θεαματικά αποτελέσματα εφαρμόζοντας την στεγάνωση από το εσωτερικό του κτηρίου. Με αυτή την τεχνολογία μάλιστα η στεγανοποίηση διαρκεί για πάντα και προστατεύει όλη την μάζα του σκυροδέματος, αντίθετα προς τις άλλες τεχνικές, που αποτελούν μόνο μια μεμβράνη, η ζημιά της οποίας ακυρώνει ουσιαστικά την στεγάνωση και την προστασία του σκυροδέματος.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

profil1.jpg, 51kBΓια την στεγανοποίηση της ταράτσας η επιλογή της στεγανωτικής στρώσης εξαρτάται από βασικά χαρακτηριστικά όπως οι διαστάσεις της επιφάνειας, η κλιματική ζώνη, το είδος του υποστρώματος, οι κλίσεις, η βατότητα και χρήση, η επιπεδότητα της επιφάνειας, το προσδόκιμο ζωής της στεγάνωσης, το κόστος κ.α. Για την στεγανοποίηση παλιάς ταράτσας με ή χωρίς προηγούμενη στεγανωτική στρώση το πρώτο βήμα είναι το επιμελές καθάρισμα, πολύ συχνά μάλιστα και πλύσιμο με πλυστικό υψηλής πίεσης 250-500bar.

Η εφαρμογή της στεγανωτικής στρώσης γίνεται σε υπόστρωμα με υγρασία λιγότερη από 4% (υγρασιομέτρηση). Η χρήση εξαεριστήρων μόνωσης είναι απαραίτητη, ιδίως όταν υπάρχουν παλιές στεγανωτικές στρώσεις, που μπορεί να έχουν εγκλωβίσει υγρασία στο υπόστρωμα. Για την επιτυχία της στεγάνωσης απαραίτητη είναι η επιλογή τόσο του κατάλληλου υλικού όσο και η ορθή εφαρμογή του από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.