ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

left_phone.png, 4.0kB Τηλ: 2351027772
left_fax.png, 3.6kB Fax: 2351027260
left_mobile.png, 3.4kB Κιν: 6972022281

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 
logo_penetron.jpg, 43kB logo_maris_polymers.jpg, 30kB logo_basf.jpg, 32kB logo_nanophos.jpg, 36kB logo_vimatec.jpg, 21kB logo_adrias.jpg, 28kB logo_knauf.jpg, 24kB logo_global.jpg, 30kB logo_ecopoint.jpg, 31kB logo_rigips.jpg, 34kB
 
kouponi.png, 21kB

Επικοινωνήστε μαζί μας και κερδίστε χρήματα

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ

Αρμοί είναι κενά ανάμεσα σε δομικά στοιχεία των κατασκευών, ηθελημένα ή και αθέλητα, που εξυπηρετούν την ακώλυτη κίνησή τους λόγω θερμοκρασιακών ή υγρομετρικών μεταβολών.

Χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες:
Αρμοί συστολής
: Για τον έλεγχο της ρηγμάτωσης σε μεγάλες οριζόντιες σκυροδετήσεις
Αρμοί διαστολής
: Για την ελεύθερη κίνηση δομικών στοιχείων χωρίς τον κίνδυνο δημιουργίας βλαβών από πρόσκρουση μεταξύ τους λόγω διαστολών
Αρμοί κτιρίων
: Για λόγους ανεξαρτησίας λειτουργίας μεταξύ δύο τμημάτων κτιρίων. Χρησιμοποιούνται σε κτίρια μεγάλων διαστάσεων
Αρμοί ολίσθησης
: π.χ. σε γέφυρες
Κατασκευαστικοί αρμοί
: αρμοί που προέρχονται από σκυροδετήσεις σε διαφορετικές φάσεις

armoi1.jpg, 51kBΤα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των αρμών, έχουν σαν χαρακτηριστικό τους την ελαστικότητα, ώστε να αποφεύγονται οι μόνιμες παραμορφώσεις και συχνά προσφέρουν και στεγανότητα. Στους διαστολικούς αρμούς χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένες ταινίες pvc (waterstops, waterbars, hydrofoils…) σε διάφορα σχήματα με επίπεδη ή ραβδωτή επιφάνεια, οι οποίες συνήθως στερεώνονται στα καλούπια, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στον αρμό κατά τη σκυροδέτηση και των δύο τμημάτων, τα οποία διαχωρίζουν. Στους κατασκευαστικούς αρμούς χρησιμοποιούνται επίσης προκατασκευασμένες ταινίες pvc καθώς και υδροδιογκούμενα προφιλ. Οι προκατασκευασμένες ταινίες απαιτούν πολύ επιμελή και κατάλληλη τοποθέτηση, διότι αλλιώς σχεδόν πάντα κατά την φάση της σκυροδέτησης παρασύρονται από το σκυρόδεμα και αποτυγχάνει η χρήση τους. Τα υδροδιογκούμενα προφίλ από μπεντονίτη παρουσιάζουν ανεξέλεγκτη διόγκωσή και πρέπει να στερεώνονται μηχανικά με τα ειδικά μεταλλικά τεμάχια και όχι με καρφιά. Αντίθετα τα υδροδιογκούμενα προφίλ και ιδιαίτερα τα Penebar της Penetron τοποθετούνται εύκολα, με κόλλα ή κατά περίπτωση μηχανικά, αντιγράφουν πιστά το ανάγλυφο του σκυροδέματος, με σίγουρη και επαρκή διόγκωση (~200%!!) προσφέρουν μία αξιόπιστη λύση. Οι αρμοί σε δάπεδα με πλακάκια Ακολουθούν τους αρμούς διακοπής της πλάκας και της τσιμεντοκονίας. Στους εσωτερικούς χώρους πρέπει να προβλέπονται ανά 40-50 μ2 και σε εξωτερικούς ανά 20-25μ2.

Σφράγιση Αρμών
Για τη σωστή λειτουργία και ανθεκτικότητα του κελύφους του κτιρίου, η σφράγιση αρμών είναι ουσιώδους σημασίας, παρά το ότι αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα ολόκληρης της κατασκευής. Ο σκοπός της σφράγισης αρμών εν γένει, είναι η αποτροπή της διείσδυσης βλαπτικών ουσιών (αέρα, νερό, χημικά, καπνός, κ.α.), η παροχή θερμομόνωσης και ηχομόνωσης και η επαύξηση της αισθητικής ολόκληρης της κατασκευής. Επειδή οι προσόψεις των κτιρίων υφίστανται τη μεγαλύτερη καταπόνηση λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, ανεμοπιέσεων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η σωστή σφράγιση των αρμών και επομένως τα σφραγιστικά, παίζουν πλέον όλο και μεγαλύτερο ρόλο, ούτως ώστε να επιτευχθεί χαμηλή ενεργειακή κατηγοριοποίηση για τα κτίρια και εξασφάλιση της ορθής λειτουργικότητάς τους. Χωρίς κατάλληλη σφράγιση αρμών, θα ήταν αδύνατον να μονωθεί ένα κτίριο επαρκώς. Τα ελαστικά σφραγιστικά πολυουρεθανικής βάσης αποτελούν υψηλής απόδοσης προϊόντα, τα οποία παρέχουν την κατάλληλη στεγανότητα υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα ελαστικά αυτά σφραγιστικά είναι ικανά να παραλάβουν κινητικότητα, χωρίς απώλεια της πρόσφυσής τους με τα παρακείμενα στοιχεία της κατασκευής.

armoi2.jpg, 51kBΓια τη σφράγιση αρμών σε κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), καθώς και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων με μόνιμη ή προσωρινή παρουσία νερού, η τεχνολογία των σφραγιστικών σιλικόνης αποτελεί την πλέον ανθεκτική λύση. Επίσης, η τεχνολογία σφραγιστικών πολυουρεθάνης (PU) συμπληρώνει τα σφραγιστικά αρμών σε μια εξίσου απαιτητική εφαρμογή όπως αυτή στους χώρους με ξύλινα καταστρώματα, σε σφραγιστικά προσόψεων κλπ. Για την αποτελεσματική σφράγιση διαστολικών αρμών σε προσόψεις κτιρίων και κατασκευών που παρουσιάζουν υψηλή κινητικότητα, η πλέον αξιόπιστη λύση είναι η χρήση πολυουρεθανικής βάσης σφραγιστικών τεχνολογίας. Επιπλέον η εξελιγμένη τεχνολογία SiMP Seal, που βασίζεται σε υβρίδιο πολυουρεθάνης (PU) και τροποποιημένης σιλικόνης (MS), αποτελεί την πλέον καινοτόμο λύση για βέλτιστη πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα υποστρώματα.

Σφραγιστικά Δαπέδων
Για την αποτελεσματική σφράγιση διαστολικών αρμών σε δάπεδα κτιρίων και κατασκευών που παρουσιάζουν υψηλή κινητικότητα, η πλέον αξιόπιστη λύση είναι η χρήση πολυουρεθανικής βάσης σφραγιστικών. Επίσης, εξειδικευμένα σφραγιστικά διασφαλίζουν υψηλή απόδοση και σε ξύλινα καταστρώματα ειδικών απαιτήσεων, όπως σε χώρους υγιεινής, κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), σάουνες, αθλητικούς χώρους

Σφραγιστικά Αρμών σε Γυαλί και Χώρους Υγρών Διαδικασιών
Για οικοδομικές εφαρμογές όπως σφράγιση σε υαλοπίνακες, καθώς και σε χώρους υγιεινής και υγρών επεξεργασιών όπου απαιτείται αντοχή έναντι στην ανάπτυξη μυκήτων, οι τεχνολογίες σιλικόνης (ουδέτερης ωρίμανσης και ωρίμανσης ακετόξης) είναι οι πλέον ενδεδειγμένες

Σφραγιστικά Αρμών σε Δεξαμενές Πόσιμου Νερού
Για τη σφράγιση αρμών σε δεξαμενές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αγωγούς σε επαφή με πόσιμο νερό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σφραγιστικά σιλικόνης, ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές

Σφραγιστικά Ειδικών Απαιτήσεων
Για εξειδικευμένες ελαστικές σφραγίσεις αρμών, όπως σε βιομηχανικούς χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων, δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων, διαδρόμους σε αερολιμένες, κ.α., απαιτούνται υλικά που να πληρούν ισχύοντα διεθνή πρότυπα όπως NPT 816 ή Esha Theioseal